Život u koní

Život u koní

Tato služba je vhodná pro menší skupinu začátečníků. Jedná se jízdu na koni (cca 20 min) na jízdárně nebo jako vyjížďka po okolí s asistencí a poté splečně strávený čas kolem stájí s výkladem pro osvojení si základních činností ve stáji.


Kontakt

Stáj HorsesDubany

Dubany 94
530 02 Pardubice


+420 723 984 372